CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Strategia Rozwoju Miasta
Wiosną 2017 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją strategii. Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście. Można je wypełniać do 30 września 2017 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tej informacji.


Reforma Edukacji - najwarzniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi
CKPiDZ zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy edukacji dostępnymi pod adresem reformaedukacji.men.gov.pl oraz w broszurze informacyjnej.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. czytaj więcej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016. czytaj więcej


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Rada Pedagogiczna CKPiDZ ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015. czytaj więcej


Urząd Miasta Ruda Śląska - Młodzieżowe obchody dnia flagi
Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zaprasza do wzięcia udziału w imprezach przygotowanych przez Młodzieżową Radę Miasta z okazji obchodów Dnia Flagi. czytaj więcej