CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia




Warsztat Nr 2, w skład którego wchodzą:

Warsztat Gastronomiczny w Rudzie Śląskiej, ul. Gliniana 2
Warsztat Gastronomiczny w Rudzie Śląskiej, ul. Oświęcimskiej 90



I. Aktualności - informacje dla uczniów

II. Nauczyciele

III. Pracownie

IV. Galeria

V. Archiwum



I. Aktualności - informacje dla uczniów

 1. Koncepcja pracy Warsztatu nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 2. Harmonogram zajęć nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 3. Plan dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 4. Opiekunowie klas w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 5. Opiekunowie pomieszczeń nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania

II. Nauczyciele

Nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztacie nr 2:
 • mgr Dariusz TOMECKI - kierownik warsztatu
 • mgr Teresa GANIA
 • mgr Mariola PIETRZIK
 • inż. Iwona DRELLOK
 • Maria FEDEROWICZ
 • Krzysztof RATKA
 • lic. Sylwia SZCZĘSNA


III. Pracownie

 1. Warsztat Gastronomiczny w Rudzie Śląskiej, ul. Gliniana 2:
  • pokój nauczycielski
  • biura warsztatu
  • salka instruktażowa
  • stołówka na 70 miejsc
  • kuchnia gorąca
  • pomieszczenie do obróbki wstępnej produktów
  • pomieszczenie do sporządzania ciast i makaronów
  • pomieszczenie do obróbki mięs i ryb
  • zmywalnia
  • ekspedycja
  • magazyny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
  • zaplecze socjalne
 2. Warsztat Gastronomiczny w Rudzie Śląskiej, ul. Oświęcimskiej 90:
  • biura warsztatu
  • salka instruktażowa
  • stołówka na 150 miejsc
  • kuchnia gorąca
  • pomieszczenie do obróbki wstępnej produktów
  • pomieszczenia do sporządzania ciast , makaronów, obróbki mięs i ryb
  • zmywalnia
  • ekspedycja
  • magazyny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
  • zaplecze socjalne


IV. Galeria:







V. Archiwum: