CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Warsztat Nr 3 w Rudzie Śląskiej 9, ul. Tunkla 147:

Warsztat Ślusarsko-Stolarski


I. Aktualności - informacje dla uczniów

II. Nauczyciele

III. Pracownie

IV. Galeria

V. Archiwum


I. Aktualności - informacje dla uczniów

 1. Koncepcja pracy Warsztatu nr 3 w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 2. Harmonogram zajęć nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 3. Plan dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 4. Opiekunowie klas w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 5. Opiekunowie pomieszczeń nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania

II. Nauczyciele

Nauczyciele prowadzący zajęcia w warsztacie nr 3:
 • mgr Piotr WOLNY - Kierownik warsztatu
 • Janina PRZEWDZING - Warsztat technologiczny
 • Jan KNEBEL - Ślusarnia Nr 1, Warsztat technologiczny
 • Jan PELKA - Stolarnia, Warsztat technologiczny
 • mgr Jacek KISZKA - Serwis samochodowy, Stacja diagnostyczna, Ślusarnia Nr 1
 • Piotr NOWOK - Serwis samochodowy, Stacja diagnostyczna, Ślusarnia Nr 1
 • Dariusz PADUCH - Warsztat technologiczny
 • Józef KORTYCZKO - Ślusarnia Nr 2
 • mgr inż. Leszek IWAN - Ślusarnia Nr 1, Warsztat technologiczny
 • Marian ŚWITAŁA - Opiekun praktyk na kopalni

III. Pracownie

W skład warsztatu wchodzą następujące pracownie i pomieszczenia:
 1. Warsztat Ślusarsko - Stolarski:
  • sekretariat i biuro kierownika
  • pracownie obróbki ręcznej
  • stolarnia (obróbka ręczna i mechaniczna)
  • pracownia technologii robót wykończeniowych w budownictwie
  • pracownia ogólnozawodowa
 2. Stacja Kontroli Pojazdów:
  • biuro SKP
  • biuro klienta
  • stacja o zakresie podstawowym do kontroli pojazdów do 3.5 ton
  • zaplecze socjalne
 3. Serwis obsługi samochodów:
  • stanowiska do mechaniki pojazdowej
  • stanowiska do wymiany ogumienia
  • myjnia samochodowa
  • zaplecze techniczne

IV. Galeria


V. Archiwum