CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Warsztat Fryzjersko-Kosmetyczny z Elementami Stylizacji
41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 6

Pracownia fryzjersko – kosmetyczna powstała 1 września 2005 roku po adaptacji pomieszczeń należących wcześniej do stolarni. Kierownikiem pracowni został pani Katarzyna Klimek, która zajmuje to stanowisko w dalszym ciągu.

W początkowych latach pracy pracowni w zajęciach praktycznych uczestniczyła młodzież kierowana wyłącznie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, a w kolejnych latach uczniów zaczęły kierować na praktyki zawodowe następne szkoły ZSP1, ZSP4, ZSP5, ZSP7, Gimnazjum Nr 4 i Nr 6. jednak możliwe jest realizowane praktyki dla wszystkich uczniów kształcących się w poniżej wymienionych zawodach w szkołach na terenie miasta Ruda Śląska.

Podczas pracy Warsztatu Nr 4 w zajęciach uczestniczyły i uczestniczą uczniowie z następujących zawodów:

 • Technik Usług Fryzjerskich
 • Fryzjer
 • Sprzedawca
 • Krawiec
 • Technik Architektury Krajobrazu
 • Przysposobienie do zawodu Sprzedawca i Krawiec

I. Aktualności

II. Nauczyciele

III. Pracownie

IV. Udział w konkursach i imprezach okolicznościowych

V. Współpraca z placówkami działającymi na rzecz oświaty

VI. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

VII. Egzaminy zawodowe

VIII. Wycieczki, wyjścia oraz działalność warsztatu

IX. Galeria


I. Aktualności

 • Informacje o wydarzeniach Warsztatu:

  Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik usług Kosmetycznych:
  - AU.61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
  - AU.62 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp
  czytaj więcej

 • Koncepcja pracy Warsztatu nr 4 w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 • Harmonogram zajęć nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 Fryzjer, Sprzedawca, Krawiec
 • Plan dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 • Opiekunowie pomieszczeń nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 do pobrania
 • Regulamin usprawiedliwiania nieobecności dla osób nieletnich i pełnoletnich do pobrania

II. Nauczyciele

W skład kadry pedagogicznej naszego Warsztatu wchodzą następujące osoby:

Kierownik Warsztatu:

 • mgr Katarzyna Klimek - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele zatrudnieni w pracowniach fryzjersko – kosmetycznych:

 • mgr inż. Elżbieta Wojtowicz – nauczyciel dyplomowany
 • mgr inż. Anna Wrzesień – nauczyciel dyplomowany
 • mgr inż. Patrycja Kulka – nauczyciel mianowany
 • mgr Barbara Kozłowska – nauczyciel mianowany
 • mgr Monika Winkler

Nauczyciele zatrudnieni w pracowni sprzedaży detalicznej i hurtowej:

 • mgr Zofia Czarnecka – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Barbara Orłowska – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Jolanta Szpak – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Ewa Minas – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Sandra Pawlica – nauczyciel kontraktowy

Pracownia krawiecka:

 • mgr inż. Irena Pawlas – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele nieaktywni zawodowo:

 • mgr Monika Jeziorska

III. Pracownie

Warsztat Nr 4 to obecnie zespół pracowni usługowych w skład których wchodzą:

IV. Udział w konkursach i imprezach okolicznościowych

W ramach zajęć praktycznych przygotowujemy młodzież do reprezentowania naszej Placówki w licznych konkursach i pokazach, gdzie bardzo często są oni nagradzani i wyróżniani.

Uczennice wraz z nauczycielami biorą także udział w licznych Festynach, Giełdach szkół, Targach edukacyjnych i branżowych oraz Imprezach okolicznościowych.

Ponadto od roku 2007 uczniowie Warsztatu organizują corocznie stanowiska promujące praktyczną naukę zawodu w CKPiDZ w ramach Rudzkiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo w marcu 2011 uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w XIII Zabrzańskich Targach Edukacyjnych „Szkolne Prezentacje 2011” pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze.

Konkursy, w których uczestniczyli nasi uczniowie:

 • III Szkolne Mistrzostwa Zabrza w Stylizacji Fryzur

  2 czerwca 2017 r.w Zabrzu odbyły się III Szkolne Mistrzostwa Zabrza w Stylizacji Fryzur. W zawodach startowały uczennice i uczniowie centrów kształcenia praktycznego. W bardzo trudnej konkurencji i postawionej na wysokim poziomie nasza uczennica Kornelia Gruczka zdobyła I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • I Miejski Konkursu Fryzjerski Młodych Talentów „YOUNG STYLIST”

  15 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej został zorganizowany I Miejski Konkursu Fryzjerski Młodych Talentów „YOUNG STYLIST”, któremu patronował Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.

  Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fal na główce i fryzury kreatywnej oraz całej stylizacji modelki (makijaż, strój, dodatki). Uczestniczki, czyli aż 16 uczennic kształcących się w zawodzie fryzjer na terenie naszego miasta, wykazały się dużą kreatywnością, umiejętnościami technicznymi i zaangażowaniem. Wśród wykonanych fryzur były asymetryczne upięcia, koki, loki, a także tak modne ostatnio plecionki i warkocze. Nad całością przebiegu konkursu, zgodnie ze standardami tego typu imprez, czuwała komisja kontroli, w skład której wchodziły mistrzynie fryzjerstwa - Pani Halina Pastuszka, Pani Mirella Poloczek i Pani Bożena Rolnik.

  Estetyka i dokładność wykonania fryzury, zastosowane techniki, stylistyczna zgodność uczesania ze strojem i makijażem, oryginalność i pomysłowość oraz ogólny wyraz artystyczny zostały poddane wnikliwej ocenie jury, w skład którego weszli przedstawiciele świata fryzjerstwa: Pani Beata Bromboszcz - sędzia ogólnopolskich konkursów fryzjerskich, Pan Lucjan Szajbel - członek kadry narodowej na Mistrzostwa Świata w Seulu oraz w Berlinie, sędzia zawodów rangi mistrzowskiej, członek międzynarodowej organizacji InterCoiffure oraz Pan Ireneusz Harbuz - dyrektor firmy NAH.

  Laureaci konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami ufundowanymi przez firmę NAH, Kreator Academy oraz XVII Festiwal Fryzjerski Hair Fair. Z pewnością źródłem satysfakcji były także dla nich brawa i podziw licznie zgromadzonej publiczności.

  Nagrodzeni uczestnicy:

  • I miejsce - Kornelia Gruczka ZSP nr 1
  • II miejsce - Izabela Kostrzewa ZSP nr 1
  • III miejsce - Patrycja Stańczak ZSP nr 1
  • wyróżnienie - Agnieszka Gazda ZSP nr 1
  • wyróżnienie - Martyna Gruchel ZSP nr 1
  • wyróżnienie - Sylwia Prukop ZSP nr 1

  Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych oraz mistrzowie fryzjerstwa zrzeszeni w cechu, u których uczniowie odbywają praktyki.


 • XI Konkurs Fryzjerski o nagrodę „Złotego grzebienia”

  30 marca 2017 roku odbył się XI Konkurs Fryzjerski o nagrodę „Złotego Grzebienia” zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 5 im. J. Rymera w Rybniku Uczennica Kornelia Gruczka zajęła ponownie I miejsce w kategorii „Fale wyciskane na mokro na główce”

 • IX Konkurs Fryzjerski o nagrodę „Złotego Grzebienia”

  3 czerwca 2016 roku odbył się X Konkurs Fryzjerski o nagrodę „Złotego Grzebienia” zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 5 im. J. Rymera w Rybniku Jedna z naszych uczennic zajęła I miejsce w kategorii „Fale wyciskane na mokro na główce” – Kornelia Gruczka, a druga uczennica zajęła III miejsce w kategorii „Fryzura lat 40-tych XX wieku na modelce” Gruchel Martyna.

 • III Edycja Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego : ”Wieczorowy Zawrót Głowy”, o statuetkę platynowego warkocza.

  3 czerwca 2016 roku odbyła się III Edycja Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego: ”Wieczorowy Zawrót Głowy”, o statuetkę platynowego warkocza. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Budowlano -Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.

 • XVI Międzyszkolny Konkurs „Igłą malowane”

  7 kwietnia 2016 r. ta sama uczennica ( Agata Pela) zajęła I miejsce w XVI Międzyszkolnym Konkursie „Igłą malowane”, zorganizowanym w ZSZS im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie.

 • XXI Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie Krawiec”

  16 marca 2016 r. oraz 14.04.2016 odbył się XXI Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w Zawodzie Krawiec” zorganizowany ZSZS im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie. Uczennica kl. III ZSP 7 w Rudzie Śląskiej, Agata Piela, zajęła I miejsce w konkursie.

 • X Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski

  6 kwietnia 2016 odbył się X Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski. Konkurs odbył się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach pod honorowym patronatem Delegatury Kuratorium Oświaty oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach. Nasza uczennica Martyna Gruchel zdobyła wyróżnienie.

 • IX Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski ,,Bajkowy Świat’’

  04.2015 – odbył się w Gliwicach IX Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski ,,Bajkowy Świat’’ Gruchel Martyna z klasy 1at zajęła I miejsce

 • IX Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski o Nagrodę „Złotego Grzebienia”

  13.03. 2015 odbył się w Rybniku kolejny Konkurs o Nagrodę „Złotego Grzebienia”. W konkursie wzięły udział uczennice klasy 3 Technik Usług Fryzjerskich

 • XX Regionalny konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie krawiec”

  Agata Piela uczennica kl. II ASP nr 7 zajęła I miejsce w XX Regionalnym konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie krawiec”, który odbył się w dniach 12.03.2015 oraz 16.04.2015 w WSZS im Marii Grzegorzowskiej w Częstochowie

 • II Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski „Wieczorowy Zawrót Głowy” o statuetkę platynowego warkocza.

  Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w listopadzie 2014 roku.

 • Ogólnopolski Konkurs pt; „ Błogosławiony Jan Paweł II”

  Agata Piela uczennica kl. I ZSP nr7 zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie pt; „ Błogosławiony Jan Paweł II”, który został zorganizowany przez SOSW w Dąbrowie Górniczej.

 • XIX Regionalny Konkurs Najsprawniejszy w Zawodzie Krawiec

  Alicja Piprek uczennica kl. III ZSP nr7 zdobyła I miejsce w XIX Regionalnym Konkursie Najsprawniejszy w Zawodzie Krawiec, który odbył się w ZSZS im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: I etap – część praktyczna 26.03. 2014 i II etap- część teoretyczna 10.04. 2014

 • VIII Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski

  13 marca 2014r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski. Tematy prezentowanych kreacji "NOWOCZESNA PANNA MŁODA 2014" oraz "POKEROWE SZALEŃSTWO

 • Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski pod hasłem ‘’Wieczorowy zawrót głowy”

  15 listopada 2013 roku w Żywcu uczennice brały udział w Międzynarodowym Konkursie Fryzjerskim pod hasłem ‘’Wieczorowy zawrót głowy‘’, w którym zajęły II miejsce.

 • Międzyszkolny Konkurs „Igłą Malowane 2013

  Uczennice gimnazjum wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie „Igłą Malowane” organizowanym w Częstochowie. Uczennica klasy III w zawodzie Krawiec zdobyła I miejsce

 • XVIII Regionalny Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”

  22.03.2013 i 18.04.2013 uczennica klasy II ZSP nr 7 wzięła udział w części praktycznej i teoretycznej XVIII Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”, pod nadzorem Pani Ireny Pawlas zorganizowanego przez ZSPS w Częstochowie.

 • VII Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski "Znaki Zodiaku 2013" w Gliwicach

  Uczennica klasy IV technikum zajęła II miejsce.

 • Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski „Noc w Operze

  Dnia 26 marca 2013 w Warszawie odbył się Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski pod tytułem „Noc w Operze. W konkursie brały udział uczennice Technik Usług Fryzjerskich

 • VII Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski o Nagrodę „Złotego Grzebienia”

  19.03.2013 uczennice brały udział w VII Międzynarodowym Konkursie Fryzjerskim o Nagrodę „Złotego Grzebienia” w Rybniku. Uczennica klasy IV Daria Polit zajęła I miejsce w konkurencji: fryzura w stylu Biedermeier.

 • II Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski ,,Wieczorowy zawrót głowy” w Żywcu.

  16 listopada 2012 uczennice naszego Warsztatu brały udział w II Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski ,,Wieczorowy zawrót głowy” w Żywcu. Uczennica klasy II technikum zajęła I miejsce w konkurencji: fryzura awangardowa na główce treningowej.

 • V Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „EURO 2012”

  W marcu 2012 odbył się V Ogólnopolskim Konkursie Fantazji Fryzjerskiej „EURO 2012” organizowany w Warszawie, w którym również uczestniczyły uczennice naszej placówki.

 • VI Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pt. „Z głębin oceanu”

  Agnieszka Szczepańska z klasy 3ct zajęła 3 miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim w kategorii technikum „Z głębin oceanu” 2011

 • Ogólnopolski Konkurs pt. "Gwiazdy Hollywood".

  Konkurs odbył się 29 marca 2011 roku w Warszawie, jego organizatorem był Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Uczennic Wioletta Latocha zdobyły III miejsce oraz wyróżnienie.

 • I Regionalny konkurs fryzjerski "Wieczorowy Zawrót Głowy"

  Dnia 18 listopada 2011r. w Żywcu odbył się I Regionalny Konkurs Fryzjerski "Wieczorowy Zawrót Głowy" o tytuł Platynowego Warkocza. Rywalizowały około 32 osoby w 4 konkurencjach

 • VI Konkurs Fryzjerski o Nagrodę "Złotego Grzebienia"

  Dnia 30 listopada 2011 roku w Rybniku odbył się VI Konkurs Fryzjerski o Nagrodę Złotego Grzebienia.

 • V Konkurs Fryzjerski o "Nagrodę Złotego Grzebienia"

  Dnia 9.11,2010 odbył się w Rybniku V Konkurs Fryzjerski o "Nagrodę Złotego Grzebienia". Udział w nim wzięły uczennice: Katarzyna Kurek z klasy 3ct i Paulina Strzempek z klasy 3dt. W konkurencji wyciskaniu fal na mokro Paulina Strzempek zajęła 3 miejsce a Katarzyna Kurek 2 miejsce.

 • I Powiatowy Konkurs Fryzjerstwa „Cięcia i Upięcia”

  13.06.2010 odbył się w Raciborzu I Powiatowy Konkurs Fryzjerstwa pod tytułem „Cięcia i Upięcia”. Udział w konkursie z klasy 2 i 3 Technik Usług Fryzjerskich. Daria Polit zajęła III miejsce w kategorii Fryzura wieczorowa, a Patrycja Busk zajęła III miejsce w kategorii Wzorki wycięte na włosach.

 • II Międzyszkolny Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „W świecie baśni”

  23 marca 2010 roku dobył się II Międzyszkolny Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „W świecie baśni” Organizatorem konkursu był - Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.

 • Konkurs "Dla młodych i kreatywnych fryzjerów"

  W 2008 Konkurs organizowany przez polską edycję dwumiesięcznika "Your Hair" dla młodych i kreatywnych fryzjerów wygrały uczennice naszej szkoły - Agnieszka Czołnik, Agnieszka Pustelnik i Magda Latka

 • I Konkurs Adeptów Sztuki fryzjerskiej

  Dnia 26.11. 2008 r. o godzinie 15.30 w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej (Nowym Bytom) przy ulicy. P. Niedurnego 69 odbył się I Konkurs Adeptów Sztuki Fryzjerskiej. Konkurs przebiegał pod hasłem "Fryzury wieczorowe i karnawałowe 2008" Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Pan A. Stania, TV Sfera oraz Wiadomości Rudzkie.

Festyny

Nasza młodzież bierze także udział w Festynach organizowanych przez Władze Miasta Ruda Śląska oraz Instytucje Samorządowe.

Uczestniczyliśmy miedzy innymi w takich Festynach:

 • 3 czerwca 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami naszego Warsztatu uczstniczyli w Festynie z okazji Dnia dziecka zorganizowanym przez Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej.


 • 2 czerwca 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami naszego Warsztatu uczstniczyli w Festynie Rodzinnym zorganizowanym w Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej.

 • 25 maja 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami naszego Warsztatu uczstniczyli w Festynie Integracyjnym zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej.

 • 19 maja 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami naszego Warsztatu uczestniczylo w Festynie połączonym z Dniem Otwartym z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej.

 • 19 maja 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami naszego Warsztatu uczestniczylo w Festynie Rodzinnym "Rodzina kluczem do szczęścia" w Przedszkolu nr 19 w Rudzie Śląskiej. • Czerwiec 2016 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przy Przedszkolu Nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej
 • Czerwiec 2016 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Nr 19 W Rudzie Śląskiej,
 • Maj 2013 Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez SP Nr 15
 • Maj 2013 Festyn organizowany przez ZSP7
 • Czerwiec 2011 Festyn z okazji dnia Dziecka zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 13 w Bielszowicach
 • Czerwiec 2011 Festyn zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Halembie z okazji Dnia Dziecka
 • Maj 2011 Festyn zorganizowany przez Gimnazjum Nr 13 w Rudzie Śląskiej
 • Wrzesień 2010 Festyn w dzielnicy Nowy Bytom - zorganizowany pod patronatem prezydenta miasta Ruda Śląska dla mieszkańców miasta
 • Czerwiec 2010 Festyn z okazji Dnia Dziecka
 • Maj 2010 Festyn zorganizowany przez przedszkola nr 18, 42 , 45 dla dzieci oraz rodziców na terenie targowiska Ruda śląska – Wirek
 • Maj 2010 Rodzinny Festyn dla mieszkańców dzielnicy Chebzie pod patronatem prezydenta miasta Ruda Śląska
 • Maj 2008 Festyn integracyjny „Bądźmy razem”

Podczas Festynów uczennice pod nadzorem nauczycieli wykonywały:

 • malowanie twarzy,
 • fryzury dziewczęce i chłopięce (warkoczyki, sploty, loki, upięcia, irokezy itp.)
 • koloryzację włosów specjalnymi jednodniowymi, zmywalnymi sprayami.

Nasze usługi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Festynów.

Imprezy okolicznościowe i wydarzenia

Dodatkowo uczniowie i uczennice naszego Warsztatu brali udział w następujących Imprezach i wydarzeniach:

 • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

  W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w dniu 2 grudnia 2017 roku odbyły się dni otwarte Warsztatu nr 4 przy ulicy Hallera pod hasłem „Odkryj swój talent” . Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, młodzież wraz z rodzicami odwiedzili nasze bogato wyposażone sale dydaktyczne, rozmawiali z nauczycielami o możliwości odbywania zajęć praktycznych na terenie naszej Placówki, skorzystali z drobnych nieodpłatnych usług.

 • "Dzień szalonej fryzury"

  9 listopada 2017 w SP 66 w Katowicach uczniowie z klasy 3 uczestniczyli w „Dniu Szalonej Fryzury” gdzie zaprezentowały swoje umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznych (koki, upięcia wieczorowe i koktajlowe).

 • Uroczystość dla seniorów

  W październiku 2017 uczennice wraz z Panią Anną Wrzesień uczestniczyły w uroczystości dla Seniorów zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultur w Rudzie Śląskiej. Uczennice wykonywały tam modelowanie włosów, malowanie paznokci oraz udzielały porad z zakresu określania typu kolorystycznego.

 • "Jak nie czytam, jak czytam"

  W maju 2017 r. uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli we wspólnym przesięwzięciu "Jak nie czytam, jak czytam" przed Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej

 • Wspólny projekt ZSP4 oraz CKPiDZ

  Nasi szkolni pasjonaci uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej - fryzjerzy i krawcy, wykonali wspólny projekt. Jego efektem są fryzury oraz stroje, które zostaną uwiecznione na zdjęciach. W ten sposób chcemy wspomóc naszych młodych fachowców fryzjerstwa i krawiectwa w kształtowaniu swojej przyszłej kariery.

  W projekcie wzieli udział:

  • Fotografia i obróbka graficzna: Magdalena Godlewska Kosak
  • Modelki i modele: Sonia Pielok, Agnieszka Krzysteczko, Wioletta Kasza, Rafał Zok
  • Fryzurę wykonały/a: Katarzyna Szydłowska, Monika Ogaza, Sylwia Kuchcińska, Kornelia Gruszka


 • „Integracyjnej Majówce Rycerskiej”

  24 maja 2016 r. uczniowie Warsztatu r 4 uczestniczyli w „Integracyjnej Majówce Rycerskiej” w ZSP 7 w Rudzie Śląskiej, na której między innymi zaprezentowano prace wykonane przez uczniów pracowni krawieckiej oraz uczestników KKZ A.12. Uczennice w zawodzie fryzjer wykonywały makijaże i fryzury.

 • Śląski Piknik Integracyjny „ O moj Śląsku”

  W maju 2015 uczennice z ZSP nr 7 wraz z nauczycielem wzięły udział w Śląskim Pikniku Integracyjnym „ O moj Śląsku”. Na pikniku zostały zaprezentowane wyroby krawieckie wykonane przez uczennice na zajęciach praktycznych.

 • „Industriada”

  W czerwcu 2015 roku (13.06.2015) nauczyciele wraz z uczennicami klas drugich Technik Usług Fryzjerskich i Fryzjer uczestniczyli w Industriadzie, czyli corocznej jednodniowej imprezie, promującej utworzony dziewięć lat temu przez samorząd regionu Szlak Zabytków Techniki wraz z jego poszczególnymi obiektami. W ramach imprezy na terenie Przedszkola Nr 19, przy Ulicy Kubiny uczennice wykonywały różnorodne usługi dla chętnych osób dorosłych i dzieci oraz promowały Placówkę CKPiDZ

 • „Pożegnanie lata przy Piekaroku”

  W październiku 2014 uczennice przygotowały pokaz stylizacji fryzur nawiązujących do dawnych trendów lat 20-tych które zaprezentowały podczas wydarzenia pt. „Pożegnanie lata przy Piekaroku” zorganizowanym przez Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

 • Śląskim Pikniku Integracyjnym pod hasłem „My som stond...”

  30.06.2014 r. w ZSP Nr 7 w Rudzie Śląskiej, uczniowie wraz z nauczycielem wzięli udział w Śląskim Pikniku Integracyjnym pod hasłem „My som stond...” gdzie zostały zaprezentowane prace, wykonane przez uczniów w pracowni krawieckiej.

 • IV Ogólnopolski Festiwal Wspomnień lat 60 i 70

  W czerwcu 2012 zostaliśmy zaproszeni przez zastępcę naczelnika wydziału komunikacji Społecznej i promocji Miasta Ruda Śląska panią Renatę Młynarczuk na IV Ogólnopolski Festiwal Wspomnień lat 60 i 70, który odbył się w Muzeum PRL-u przy ulicy Zajęczej 42 w Rudzie Śląskiej Uczestniczyły w nim uczennice klasy 3ct wraz z nauczycielami. Uczennice wykonały pokaz fryzur oraz mody z lat 60 i 70-tych

 • Konferencja-debata ekologiczno-zdrowotna

  Dnia 6.03.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja-debata ekologiczno-zdrowotna pod patronatem Prezydenta Miasta "Co zrobić aby nasze miasto nie stało się śmietnikiem?". W konferencji uczestniczyli uczniowie: Alicja Jaworska i Kamil Lech z klasy 3ct oraz Patrycja Walczuch i Kamila Skalska z klasy 2dt gdzie przedstawili konferencyjną prezentację multimedialną

  Prezentacje można zobaczyć tutaj.

V. Współpraca z placówkami działającymi na rzecz oświaty

Podczas całej działalności naszego Warsztatu bardzo aktywnie współpracowaliśmy z lokalnym Środowiskiem. Nasza współpraca polegała na wyjściach do:

 • rudzkich Przedszkoli,
 • Rodzinnych Domów Dziecka
 • Świetlic Socjoterapeutycznych
 • Domów Pomocy Społecznej
 • „Caritas” Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek „Najświętszego Serca Jezusa” Środowiskowy Dom Samopomocy
 • „Caritas” Archidiecezji Katowickiej Archidiecezji Katowickiej – DPS „Św. Elżbieta
 • „Caritas” Archidiecezji Katowickiej Ośrodek „Convivo – Żyć Wspólnie” Świetlica Terapeutyczna
 • Klubów Młodzieżowych
 • Ośrodków Pomocy Dzieciom i Rodzinie
 • Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 im Św. Łukasza

Celem wyjść na placówki jest wykształcenie u przyszłych fryzjerów uczucia empatii, zrozumienia i umiejętności pracy w różnych warunkach.

VI. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na bieżąco trwa rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących zawodach:

 • Fryzjer:
  • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19
  • Projektowanie fryzur A.23
 • Forysta - Wykonywanie kompozycji florystycznych R.26
 • Krawiec - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych A.71

Więcej informacji można znaleźć tutaj

VII. Egzaminy zawodowe

Podczas całego roku szkolnego 2016/2017 prowadzono przygotowania uczniów klas 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Fryzjer Sprzedawca i Krawiec oraz 3 Technik Usług Fryzjerskich, do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.12, A.18 i A.19, polegające na rozwiązywaniu przykładowych zadań praktycznych z informatora.

 • W grudniu 2016 przeprowadzono egzamin próbny dla klasy 4 Technik Usług Fryzjerskich z kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur.
 • 28 marca 2017 przeprowadzono egzamin próbny dla klasy 3 Technik Usług Fryzjerskich z kwalifikacji A. 19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
 • 2 grudnia 2016 roku oraz 20 kwietnia 2017 roku przeprowadzono egzaminy próbne dla klas 3 z kwalifikacji A.18 w zawodzie sprzedawca. O wynikach egzaminu zostały poinformowane zarówno uczennice jak i szkoła.
 • 31 marca 2017 przeprowadzono egzamin próbny dla klas 3 kształcących się w zawodzie Fryzjer z kwalifikacji A. 19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
 • Sprzedawca - A.18 Prowadzenie sprzedaży

  • 22.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00
  • 24.06.2017 - 8:00
  • 26.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00
  • 27.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00
  • 28.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00
  • 29.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00
  • 30.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00
 • Fryzjer - A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  • 22.06.2017 - 9:00, 15:00
  • 26.06.2017 - 15:00
  • 27.06.2017 - 15:00
  • 28.06.2017 - 15:00
 • Technik usług fryzjerskich - A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  • 22.06.2017 - 9:00
  • 26.06.2017 - 9:00
  • 27.06.2017 - 9:00
  • 28.06.2017 - 9:00
 • Technik usług kosmetycznych - A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp

  • 26.06.2017 - 8:00, 12:00, 16:00

Wyniki egzaminów zawodowych z części praktycznej (przygotowanie do egzaminu w CKPiDZ) dla poszczególnych kwalifikacji w ostatnich latach:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - 100%

  A.23 Projektowanie fryzur - 100%

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

  A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - 100%

  A.18 Prowadzenie sprzedaży - 100%

VIII. Wycieczki, wyjścia oraz działalność warsztatu:

 • 10 grudnia 2017 roku zorganizowano dla uczestników KKZ A.71 wycieczkę do zakładu „Restyl” w Rudzie Śląskiej zajmującego się produkcją mebli tapicerowanych, gdzie przedstawiono zastosowanie specjalistycznych maszyn szwalniczych, krojczych oraz automatyczny rozkrój materiału. Uczestnicy zapoznali się również z zastosowaniem komputerowych systemów przygotowania produkcji.
 • 12 maja 2017 r. w ramach promocji zawodu krawiec zorganizowano zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych spotkanie z cyklu „Krawiectwo Naszą Pasją”. W ramach spotkania zostały zaprezentowane prace uczniów oraz uczestników KKZ A. 71. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z działaniem nowoczesnych maszyn szwalniczych, które zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Studia Haftu i Szycia Globar z Krakowa, istniała również możliwość wykonania ozdobnych motywów na hafciarkach oraz samodzielnego uszycia prostych wyrobów .
 • 17 marca 2017 roku zorganizowano dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego A.71 w zawodzie krawiec wycieczkę dydaktyczną do Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacja „ Nadzieja- Dzieci” w Zabrzu. W czasie zwiedzania zakładu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniem i zastosowaniem wielu maszyn szwalniczych specjalnych.
 • 16 grudnia 2016 r. dla uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zorganizowano spotkanie z przedstawicielami firmy Globar z Krakowa, którzy przeprowadzili szkolenie z obsługi maszyn hafciarek, cowerloków, renderek. Zaprezentowano również wiele maszyn wieloczynnościowych oraz przedstawiono zastosowanie programów do projektowania haftów.
 • W grudniu 2016 odbyła się w pracowni krawieckiej prezentacja komputerowych systemów przygotowania produkcji odzieży OPTITEX, która poprowadziła firma ALLCOMP z Katowic.
 • 12 października 2016 r. dla uczniów ZSP nr 4 oraz ZSP nr 7 zorganizowano wycieczkę do Studia Haftu i Szycia Globar na prezentację maszyn wieloczynnościowych i hafciarek firmy Bernina.
 • W październiku 2016 uczennice pod nadzorem nauczycieli wykonywały nieodpłatne usługi dla dzieci mieszkających w Ośrodku Św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej
 • Wykonano kartki, stroiki oraz dekoracje świąteczne z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, które ozdobiły Warsztat nr 4, Sekretariat oraz pracownie w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego.
 • W ramach współpracy z Gimnazjum nr 6 uczennice kl. II uszyły na prośbę nauczyciela szkoły macierzystej serduszka, które zostały wręczone podczas spotkania przedświątecznego dzieciom z oddziału onkologicznego w Zabrzu.
 • Nauczyciele uczący w klasach w zawodzie sprzedawca organizowali na bieżąco wycieczki przedmiotowe do Sklepu MARO w Rudzie Śląskiej (Bielszowice i Nowy Bytom) oraz sklepu Lewiatan w Rudzie Śląskiej (Godula i Orzegów). Celem tych wycieczek było zapoznania uczniów ze specyfiką zawodu oraz nawiązanie więzi sprzedawca - klient.

IX. Galeria